Amerika Hakkında

Amerika Hakkında

Amerika Birleşik Devletleri, batı yarım kürede Kuzey Amerika, Güney Amerika, Orta Amerika ve bu bölgelere bağlı adalardan oluşan kıtalar topluluğu bir ülkedir. Amerika kuzey bölgesinde Kanada ülkesi, güney bölgesinde Meksika ülkesi bulunmakta ve bu ülkeler Amerika sınırını belirlemektedir. Amerika Hakkında ilk olarak söylenebilecekler arasında ülkenin kalabalık nüfusu yer almaktadır. ABD, Çin ve Hindistan ülkelerinden sonra dünyanın en kalabalık ülkesi sıralanmasında bulunmaktadır.

Amerika nüfusu 300 milyon üzerinde kabul edilmektedir. Eyaletlerle yönetilen ülkede toplamda 50 eyalet ve 1 federal bölge bulunmaktadır. Washington DC,ABD federal bölgesidir. Federal bölge ismini ilk Amerika Başkanı olan George Washington'dan almıştır. Amerika bürokrasi hayatı federal bölge içerisinden sürdürülmektedir.

Amerika iklimi bölgesel olarak değişkenlik gösteren bir iklim yapısına sahiptir. ABD kıyı şeridi dışında yer alan bölgelerde karasal iklim hakimiyeti görülmektedir. Ülkenin orta bölgesinde yaz dönemleri yağışlı, batı bölgesinde ise az yağışlı olarak geçmektedir. Atlas Okyanusu kıyısındaki güney bölgeleri ılıman ve yağışlı, kuzey bölgeleri kış mevsimleri ise serin ve sert geçmektedir. Meksika körfezi güney kısımları ile tropikal iklim özellikleri taşımaktadır. Bu bölgede yaz mevsimleri sıcak, kış mevsimleri ise ılık yaşanmaktadır.

Özgürlükler Ülkesi adı bilinen Amerika farklı sebeplerden dolayı dünya vatandaşları tarafından oldukça fazla ziyaret edilmektedir. Amerika Üniversiteleri dünyada en fazla tercih edilen eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Amerika aynı zamanda uluslararası iş ve bilim insanları tarafından en çok ziyaret edilen ülkelerden biridir. Amerika Dil Okulları eğitimi ve Kültürel Değişim Programı ile ülke nüfusu her geçen gün daha da artmaktadır.

Amerika Eğitim Sistemi

Amerika Hakkında en önemli şeyler arasında eğitim sistemi yer almaktadır. Amerika sınırları içerisinde yaklaşık 15 bini Türk, toplam 650 bin yabancı uyruklu öğrenci bulunmaktadır. Dünyanın her yerinden öğrenciler çeşitli seviyelerde ve branşlarda eğitim görme amacı ile Amerika seyahati gerçekleştirmektedir.

Amerika eğitim sistemi genel olarak ilkokul (elementary), ortaokul (middle school/junior high school) ve lise (high school) seviyelerine kurulmuştur. Eğitim sistemi anaokulu (kindergarten) 12. sınıfa kadar anlamına gelen K Through 12 olarak bilinmektedir. ABD sınırları içerisindeki çocuklar beş yaşına geldiklerinde anaokuluna, altı yaşına geldiklerinde ise ilkokula başlamaktadır. İlkokul eğitimi 6.sınıfa kadar devam etmektedir.

Ortaokul, 6.sınıf ve 9. sınıfa kadar olan dönemi kapsamaktadır. Lise eğitimi ise 9.sınıf ve 12.sınıf kapsamaktadır. Lise dönemi sonuna kadar devam eden eğitim şekli standart olarak uygunlanmakla birlikte kendi içinde birçok modeli bulunmaktadır. Federal yasalar gereği öğrencilere 16 yaşına kadar mecburi eğitim verilmektedir. ABD sınırları içerisinde ilk ve ortaöğretim üç ana sitemde yürütülmektedir.

Eğitim kurumları arasındaki Amerika devlet okullarına herhangi bir ücret ödenmemektedir. Genellikle belirli kurumlar tarafından yönetilen özel okullara öğrenim harcı ödenmesi şartı bulunmaktadır. Devlet ve özel okullar haricinde üçüncü bir eğitim modeli olarak ebeveynler çocuklarına eğitim verebilmektedir. Bu seçenek homeschooling olarak adlandırılmaktadır. 12 yıl süren ortaöğretim dönemi üç ayrı yol ile tamamlanabilmektedir.

8-4 Formatı

8-4 formatı dahilinde 8 yıl ilkokul (Elementary or Primary School) okunmasının ardından 4 yıl lise (High School) eğitimi alınmaktadır.

6-3-3 Formatı

6-3-3 formatı ile 6 yıl ilköğretim (Primary School Education) eğitimi alınır. Eğitim 3 yıl ortaokul (Junior High School) ve 3 yıl lise (Senior High School) öğrenimi ile tamamlanır.

6-6 Formatı

6-6 formatı ile 6 yıl ilköğretim eğitiminden sonra 6 yıl ortaokul ve lise eğitimi (Junior-Senior High School) alınır. Bu eğitim formatının sonunda öğrencilere Lise Diploması verilmektedir.

Amerika Hakkında Eğitim Şekline Dair Bilinmesi Gerekenler

  • Amerika Liseleri genellikli otonomdur. Liselerin yönetimine dair federal kanun mevcut değildir. Bu okulların kural ve yönetmelikleri eyaletlere göre değişiklik göstermektedir.
  • İlköğretim eğitimi (Primary Education) cinsiyet, ırk, fiziksel engel, öğrenme bozukluğu, İngilizce konuşabilme yetisi, vatandaşlık ve göçmen statüsü göz önünde tutulmaksızın herkes için zorunlu kabul edilmektedir.
  • Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Beden Eğitimi ve Dil Eğitimi müfredat içerisindeki değişmeyen konular arasında yer almaktadır.
  • Lise eğitimi seviyesindeki öğrenciler geniş bir müfredat takip etmektedir. Bazı liselerde öğrenciler bölümlere ayrılmaktadır. Üniversite veya kolej eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler ilgili bölümlere devam ederek bir sonraki eğitim seviyesine uygun olarak yetiştirilmektedir.

Amerika Üniversite Eğitimi

Eyalet Koleji veya Üniversitesi

Eyalet okulları eyalet veya yerel hükümet tarafından desteklenmekte ve yönetilmektedir. Amerika Hakkında bilgiler arasında bulunan 50 ABD eyaletinin her birinde en az bir eyalet üniversitesi bulunmaktadır. Ayrıca her eyalette birkaç eyalet koleji yer almaktadır.

Özel Kolej veya Üniversite

Özel okul ve üniversiteler devlet taraflı değil, özel olarak işletilmektedir. Özel okul eğitim ücretleri genel olarak eyalet okullarından daha yüksek tutulmaktadır. Özel Amerika Kolejleri ve Üniversiteleri çoğunlukla eyalet okullarından daha küçüktür. İki yıl eğitim veren kolejler lise mezunu öğrencileri kabul etmekte ve eğitim süresi sonuna Ön Lisans Diploması vermektedir. İki yıllık koleji veya birinci yılını bitiren öğrenciler genellikle iki veya daha fazla süre eğitime devam etmektedir. Öğrenciler lisans diploması alabilecekleri 4 yıllık üniversitelere geçiş yapmaktadır.

Community Kolej

İki yıl eğitim süreli eyalet veya devlet kolejleridir. Community kolejler genellikle bir kent veya kasabanın yerel halkına hizmet etmektedir. Öğrencilerin büyük kısmı, evde eğitim görmekte veya gün içerisinde çalışıp akşam saatlerinde okula gelmektedir. Kolejler çoğunlukla uluslararası öğrenci kabul etmektedir. Bu sistemdeki okulların çoğu ücretsiz birebir ders gibi uluslararası öğrenciler için özel hizmetler sunmaktadır. Ayrıca okulların birçoğunun eğitim sistemi içerisinde ESL veya yoğun İngilizce programları bulunmaktadır. Tüm devletler olmasa dahi birçok devlet Community Kolej Diplomasını tanımaktadır.

Mesleki Okullar

Meslek okulları dahilinde öğrencilere sanat, müzik, işletme, mühendislik ve diğer meslek alanlarında eğitim verilmektedir. Mesleki okulların bazıları üniversitelere bağlı olabilmektedir. Bu okullarında bazılarından lisansüstü diploma alınabilmektedir.

Teknoloji Enstitüsü

Teknolojisi Enstitüsü, bilim ve teknoloji alanlarında en az 4 yıl eğitim veren eğitim kurumudur. Amerika Teknoloji Enstitülerinin bazılarında lisansüstü programlar varken bazılarında daha kısa süreli programlar sunulabilmektedir.

Teknik Enstitü

Teknik Enstitü öğrencileri medikal teknoloji, endüstri mühendisliği gibi alanlarda eğitim almaktadır. Teknik Enstitü dahilinde alınan dersler öğrencileri mesleklerine yönelik hazırlamaktadır. Ancak bu okullardan alınan diplomalar bir kolej veya üniversite diplomasına zaman zaman eşdeğer olabilmekte veya olmayabilmektedir. Teknik Enstitüden bir kolej veya üniversiteye geçilmek istenmesi halinde bazı kolej ve üniversitelerin teknik enstitülerden alınan kredileri kabul etmediğinin bilinmesi gerekmektedir.

Dini Kökenli Kolej ve Üniversiteler

Amerika Hakkında bilgiler arasında birçok ABD kolej ve üniversitesinin dini gruplar tarafından kurulmuş olması yer almaktadır. Bu tip okullarda eğitim kurumu ve dini organizasyon arasındaki ilişki oldukça esnek olabilmektedir. Bazı durumlarda bu okullar sponsor dini grubun üyeleri olan öğrencileri kabul etmeyi tercih edebilmektedir. Dini kökenli kolej ve üniversitelerin neredeyse hepsinde tüm din ve inançlardan öğrenciler kabul edilmektedir. Birçok din kökenli eğitim kurumunun geleneksel olarak incil dersi ve kilise ibadetlerine katılım şartı koşmaları giderek azalmaktadır.

Amerika Hakkında - Amerika Üniversiteleri

Amerika Üniversiteleri bilimsel araştırmalara verdiği destek, modern kampüs olanakları ve eğitim kalitesi ile dünyanın her yerinden birçok öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Amerika üniversitelerinin kabul ettiği eğitim sistemi içerisinde teoriden çok araştırma ve uygulamaya önem verilmektedir. Benimsenen eğitim modeli ile öğrenciler yaratıcılık yeteneklerini kullanarak kendilerini iş dünyasında etkin olmayı öğrenmiş olarak mezun olmaktadır.

Amerika Üniversitelerinde eğitim alabilmek için Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunu kazanma şartı bulunmamaktadır. Herhangi bir lise diploması ile Amerika Üniversiteleri kaydı yapılabilmektedir. Amerika Üniversite eğitim sistemi ile öğrenciler ileride yapmak istedikleri mesleğe yönelik eğitim alabilmektedir. Üniversite bölümü lise eğitiminin hangi bölümde tamamlandığına bakılmaksızın tercih edilebilmektedir.

Amerika sınırları içerisindeki üniversite eğitimin toplam maliyeti Türkiye'deki özel üniversitelerin eğitim maliyeti ile neredeyse eşdeğer sayılmaktadır. ABD sınırları içerisinde lisans veya yüksek lisans mezunu olan yabancı uyruklu öğrencilere 1 yıl süreli çalışma ve oturum izni (ikamet izni) verilmektedir. Bu sayede öğrenciler Amerika'da bulunan iş olanaklarını değerlendirebilme fırsatına sahip olabilmektedir.

Amerika Üniversiteleri Türkiye'de YÖK tarafından tanınmaktadır. Amerika üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin sahip olduğu diploma T.C. sınırları içerisinde ve tüm dünya ülkelerinde geçerli sayılmaktadır.

ABD Üniversiteleri

Harvard University Princeton University Yale University (CT) University of Pennsylvania Duke University (NC) Stanford University (CA) California Institute of Technology Massachusetts Inst. of Technology Columbia University (NY) Dartmouth College (NH) Washington University in St. Louis Northwestern University (IL) Cornell University (NY) Johns Hopkins University (MD) Brown University (RI) University of Chicago Rice University (TX) University of Notre Dame (IN) Vanderbilt University (TN) Emory University (GA) University of California Berkeley* Carnegie Mellon University (PA) Georgetown University (DC) University of Virginia* Univ. of California Los Angeles* University of Michigan Ann Arbor* Tufts University (MA) U. of North Carolina Chapel Hill* Wake Forest University (NC) Univ. of Southern California College of William and Mary (VA)* Lehigh University (PA)

Univ. of California San Diego* Brandeis University (MA) University of Rochester (NY) Univ. of Wisconsin Madison* Case Western Reserve Univ. (OH) Georgia Institute of Technology* New York University Boston College University of California Irvine* U. of Illinois Urbana - Champaign* Rensselaer Polytechnic Inst. (NY) Tulane University (LA) Univ. of California Santa Barbara* University of Washington* Yeshiva University (NY) Pennsylvania State U. University Park* University of California Davis* Syracuse University (NY) University of Florida* University of Texas Austin* George Washington University (DC) Worcester Polytechnic Inst. (MA) Pepperdine University (CA) Univ. of Maryland College Park* University of Miami (FL) University of Georgia* University of Pittsburgh* Boston University Ohio State University Columbus*

Amerika Üniversiteleri

Purdue Univ. West Lafayette (IN)* Rutgers New Brunswick (NJ)* Texas AM Univ. College Station* University of Iowa* Miami University Oxford (OH)* University of Delaware* Fordham University (NY) Univ. of California Santa Cruz* University of Connecticut* Brigham Young Univ. Provo (UT) Southern Methodist University (TX) Stevens Institute of Technology (NJ) Indiana University Bloomington* Michigan State University* SUNY Binghamton* Univ. of Minnesota Twin Cities* Baylor University (TX) Clemson University (SC)* North Carolina State U. Raleigh* St. Louis University University of Colorado Boulder* Virginia Tech* Clark University (MA) American University (DC) Auburn University (AL)* Iowa State University* Marquette University (WI) Univ. of California Riverside* University of Denver

Univ. of Missouri Columbia* University of Tennessee* Howard University (DC) SUNY College of Environmental Science and Forestry* University of Tulsa (OK) University of Vermont* Illinois Institute of Technology SUNY Stony Brook* Texas Christian University University of Arizona* University of Kansas* Univ. of Nebraska Lincoln* University of New Hampshire* University of Alabama* University of Dayton (OH) Univ. of Massachusetts Amherst* University of San Diego University of the Pacific (CA) Drexel University (PA) Florida State University* Ohio University* University of Missouri Rolla* University of Oklahoma* Univ. of South Carolina Columbia* Loyola University Chicago Northeastern University (MA) University at Buffalo SUNY* University of Oregon* University of San Francisco Catholic University of America (DC) Colorado State University*

University of Kentucky* University of Utah* Washington State University*

Amerika'da Turizm

Amerika Hakkında ilk olarak tüm dünya tarafından en çok ziyaret edilen ülkelerden biri olması bilgisi söylenebilmektedir. ABD kültürü, teknolojisi, sanatı ve şehirleri ile yıl içerisinde oldukça fazla turiste ev sahipliği yapmaktadır. Amerika Turistik Vize ile ziyaretçiler ABD sınırları içerisine kısa süreli turistik ziyaret gerçekleştirebilmektedir.

New York

ABD kuzey doğusu ve Hudson nehrinin denize döküldüğü yerde bulunan New York şehri 1613 yılında Hollandalılar tarafından New Amsterdam tarafından kuruluşundan beri birçok dünya vatandaşı tarafından ziyaret edilmektedir. Amerika'nın en kalabalık şehri olan New York'un nüfusu yaklaşık 8 milyon civarındadır. New York şehrine ulaşım Kennedy (JFK), LaGuardia ve Newark havalimanı üzerinden 3 farklı şekilde yapılabilmektedir.

New York şehri Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx ve Manhattan ile 5 ayrı ilçeden meydana gelmektedir. Neredeyse tüm Amerika şehirlerinde olduğu gibi New York kuzeyden güneye ve doğudan batıya birbirini muntazam kesen ızgara plan sokak ve caddelerden oluşmuştur. Pek çok kişinin New York şehri diye gezdiği Manhattan Adası Hollandalılar tarafından Iroquois Kızılderilileri elinden bugünkü değeri 24 dolar olan bir boncuk karşılığı satın alınmıştır.

New York sınırları içerisinde özellikle Yedinci Cadde ve Broadway'in kesiştiği yerde, Broadway tiyatroları, meydanı süsleyen neonlar ve dev reklam panolarıyla meşhur Times Square görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. New York Üniversitesi bölgesinde bulunan özellikle gençlerin ilgi gösterdiği küçük ve ucuz bar ve lokantaların bulunduğu Greenwich Village turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Soho, Chinatown, Rockefeller Center, Central Park görülmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Washington DC

Amerika ülkesinin San Francisco ile birlikte Avrupa şehirlerini andıran nadir şehirlerinden biridir. Washington DC Amerika Birleşik Devletleri federal başkenti konumunda bulunmaktadır. Şehir çoğunun devlet dairelerinde çalışan insanlar ve yabancı elçilik mensuplarının oluşturduğu 600.000 nüfusa sahiptir. Washington DC sınırları içerisinde Beyaz Saray, Senato ve Arlington Şehir Mezarlığı, Jefferson ve Lincoln Anıtları görülmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır. Dünyanın sayılı müzelerinden Air Space ve National Gallery of Art tüm ziyaretçilerin ilgi merkezi konumundadır.

Miami ve Amerika Hakkında

1896 yılında demiryolunun gelişi ile birlikte 19. yüzyıla kadar tropikal bir koy olan Miami gelişmeye başlamıştır. Şehrin Güney Amerika kıtasına yakınlığı nedeniyle liman ve bankacılık sektörleri, iklimin her mevsim sıcak veya ılık geçmesi turizm sektörünün başlıca gelir kaynağı olmasına neden olmaktadır.

Miami sınırları içerisine her yıl oldukça fazla turist okyanusun ılık sularında yüzmek ve kilometrelerce uzun plajlarında güneşlenmek amacı ile seyahat etmektedir. Miami'yi yatlarıyla ikiye bölen Intracoastal Waterway üzerinde milyarderlerin evleri arasında dolaşmak, surf ve su kayağı yapmak için Florida eyaletinin modern ve şirin kentine ziyaretçiler akın etmektedir.

Yeniden canlandırılan South Beach içerisinde yer alan Art Deco mahallesi 1980'lerin başından beri şehre gelen turist sayısında önemli bir artış olmasını sağlamıştır. Coral Gable ve Coconut Grove gibi semtler görülmesi gereken yerlerin başında yer almaktadır. Miami'ye yarım saat mesafede yer alan Everglades bölgesinde Miccosukee Kızılderili köylerinde alligator güreşi seyrederek bataklıklarda özel airboat ile gezinti yapılabilmektedir.

Boston

Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletinden biri olan Massachusetts başkenti Boston, daha çok öğrenci kenti görünümündedir. Büyük çoğunluğunu şehirde bulunan Cambridge, Harvard vb. üniversiteleri öğrencilerinin oluşturduğu şehrin toplam 600.000 nüfusa sahiptir. Freedom Trail, Boston Tea Party, Faneuil Market, Beacon Hill ve Boston Common şehrin görülmesi gereken yerleri arasında bulunmaktadır.

Orlando

Miami'ye 4 saat mesafede, Florida eyaleti ortasında bulunan Orlando şehri Disney şirketinin yatırımı ile gelişmeye başlamıştır. Şehir gelirinin tamamına yakını turizm sektöründen gelmektedir. Magic Kingdom (Disneyland), Epcot Center, Universal ve MGM Film Stüdyoları ve SeaWorld görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

New Orleans

Mississippi nehri kıyısında Louisiana eyaletinin en önemli şehri olan New Orleans caz müziğin doğduğu yer olarak kabul edilmektedir. Caz müzik Amerika Hakkında oldukça fazla bilgiye ulaşılmasını sağlamaktadır. Şehre yaklaşık bir saat mesafede Baton Rouge yolu üzerinde Nottoway, Oak Alley, Houmas House gibi 19. yüzyıl plantasyonları görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Los Angeles

Başta televizyon ve sinema sektörü olmak üzere show business merkezi olan Los Angeles Amerika'nın en ünlü bölgelerinden biridir. Hollywood, Santa Monica, Venice Beach, Malibu, Beverly Hills, Bel Air, Rodeo Drive şehirde görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Olvera Street, Grauman's Tiyatrosu, Hollywood Boulevard, Los Angeles Opera Binası, Hollywood Bowl gibi önemli yerleri deneyimleme fırsatı bulunmaktadır.

San Francisco

Kaliforniya eyaleti içerisinde bulunan San Francisco Amerika'nın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir. San Francisco Amerika Hakkında birçok bilgi sağlarken pek çok yönüyle de İstanbul şehrini andırmaktadır. Şehrin birçok tepe üzerinde kurulu olması, Golden Gate ve Bay Bridge köprüleri, San Francisco evlerinin eski cumbalı İstanbul evlerine benzemesi gibi iki şehrin oldukça fazla ortak özelliği bulunmaktadır.

Şehrin içerisindeki alışveriş semti Union Square, Golden Gate Park, Chinatown, balık lokantaları ile ünlü Fisherman's Wharf, Nob Hill, Mission Dolores ve dünyanın en dik sokağı Lombard Street görülmesi gereken yerler arasında sayılmaktadır.

Las Vegas

Las Vegas dünyanın en büyük kumarhaneleri ile Nevada Çölü ortasında bulunmaktadır. 1885 yılında kurulan şehir, 1905 yılında demiryolu ile birlikte büyümeye başlamıştır. Şehir Merkezi ve ana cadde Strip üzerinde bulunan yüzlerce casino/hotel 24 saat boyunca hizmet vermektedir.

Amerika Limanları

Anchorage Baltimore Boston Charleston Chicago Duluth Hampton Roads Honolulu Houston Jacksonville Los Angeles New Orleans New York, Philadelphia Canaveral Portland (Oregon) Prudhoe Bay San Francisco Savannah Seattle Tampa Toledo

Amerika Hakkında - Sıkça Sorulan Sorular

Amerika vize merkezi green card çekilişine katılma şartları nelerdir?

Amerika hakkında yer alan bilgiler doğrultusunda Green Card başvuru yapılmasına izin verilen ülkelerden birinin vatandaşı olan herkes çekiliş başvurusunda bulunabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti başvuru katılımına izin verilen ülkeler arasında bulunmaktadır. T.C. vatandaşları Green Card çekiliş başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

10 yıllık amerika vizesi sahibiyim. Pasaportumun geçerlilik süresi sona erdi. Yeni pasaport başvurusunda bulunacağım. Geçerli Amerika vizem ile seyahat edebilir miyim?

Geçerli Amerika vizesi geçerlilik süresi sona erene kadar kullanılmaktadır. Süresi dolan pasaportun yenilenmesi ile birlikte Amerika seyahati gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için geçerli Amerika vizesi bulunan eski pasaport ve geçerli süreye sahip yeni pasaport ile Amerika sınırları içerisine giriş yapılabilmektedir.

Amerika turistik vize dilekçe örneği içerisinde başvuru sahibinin öğrenci olması durumunda hangi bilgilerin bulunması gerekmektedir?

Amerika turistik vize başvuru işlemleri sırasında ibraz edilmesi gereken vize talep dilekçesinin Amerika Büyükelçiliği veya Amerika Başkonsolosluğuna hitaben yazılması gerekmektedir. Başvuru sahibinin öğrenci olması durumunda dilekçe içerisinde seyahat nedeni, seyahat tarihleri, seyahat sponsoru bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Ayrıca belge içerisinde seyahat sona erdiğinde ülkeden çıkış yapılacak olduğunun taahhüt edilmesi gerekmektedir. Dilekçenin konsolosluk tarafından talep edildiği şekilde hazırlanmış olması başvuru aşamasında oldukça önem arz etmektedir.

Yeşil pasaport Amerika vizesi muafiyetine izin verir mi?

Amerika Konsolosluğu ABD sınırları içerisine seyahat edecek olan T.C. vatandaşlarından vize talep etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hususi Yeşil Pasaport sahibi kişilerin seyahatleri öncesinde Amerika vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Amerika vize randevusu iptal edilir mi?

Amerika vize randevusu başvuru sahibi tarafından talep edilmesi halinde iptal edilebilmektedir. Vize randevusunun iptali için konsolosluk ile iletişime geçilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Amerika vize başvuru formu doldurulması aşamasında Amerika Konsolosluğu resmi web sitesinden açılan hesaptan randevu iptal edilebilmektedir.