Amerika Hakkında Bilgi

Amerika Birleşik Devletleri, batı yarım kürede yer almakta olan kuzey Amerika, orta Amerika ve güney Amerika ve yine bu bölgelere bağlı adalardan meydana gelen kıtalar ve adalar topluluğu bir ülkedir. Ülkenin kuzey bölgesinde Kanada güney bölgesinde Meksika bulunurken Amerika sınırlarını bu ülkeler belirler. Amerika iklimi bölgesel olarak değişkenlik gösteren bir iklimdir. Ülkenin kıyı şeridi dışında kalan orta bölgelerde karasal iklim hâkimiyet kurarken, orta kısımlar yaz dönemi yağışlı batı kısmı ise az yağış alan bölgedir. Atlas okyanusuna kıyısı olan güney bölgeler yağışlı ve ılıman, Kuzey bölümü ise serin ve sert kışların yaşandığı bölgelerdir. Meksika körfezine bakan güney kısımlar ise tropikal iklimin özelliklerini taşımaktadır. Bu bölgelerde yazlar sıcak kışlar ılımandır.

Amerika nüfusu son derece kalabalıktır öyle ki Amerika, Çin ve Hindistan’ın ardından gelerek dünyanın en kalabalık ülkesidir. Amerika nüfusu 300 milyon’un üzerindedir. Bir göçmen diyarın olan ülkede dünyanın farklı ülkelerinden gelmiş insanlar tüm Amerika şehirlerinde mevcuttur. Amerika eyaletler ile yönetilirken ülkede 50 eyalet ve 1 tane de federal bölge bulunmaktadır. Amerika federal bölgesi ise Washington DC’dir. Washington ismini Amerikan başkanlarının ilki olan George Washington’dan almıştır. Amerika başkentliğini ise yine bu şehir yaparken Amerika bürokrasi hayatının kalbidir.

Birleşmiş Milletlerin 2012 yılında yaptığı bir araştırma ile Amerika, Fransa’nın ardından 67 milyon turistle en çok ziyaret edilen ülkedir. Özgürlükler ülkesi diye bilinen ülke her yıl farklı sebeplerle ziyaret edilirken eğitim almak için Amerikan Üniversiteleri en çok tercih edilen okullardır. Söz gelimi Amerika’da 15 bin Türk öğrenci bulunur. Yine uluslar arası iş insanları, bilim insanları için en önemli bir ülkelerden biridir Amerika. İngilizce dil eğitimi almak için gelen turistler ise Amerika nüfusunu her geçen gün arttırmaktadır.

AMERİKA YURTDIŞI EĞİTİM

Aralarında 14 binini Türk öğrencilerin oluşturduğu, tüm dünyadan toplamda yaklaşık 650 bin yabancı uyruklu öğrenci Amerika’nin dört bir yanında çeşitli seviye ve branşlarda eğitim görmek üzere bir eğitim programına katılmışlardır.

NEDEN AMERİKA’DA YURT DIŞI EĞİTİM?

Gerek ekonomik gerek politik anlamda bir dünya lideri olan Amerika’da eğitim görmek şüphesiz birçok avantajı da beraberinde getirmektedir: Kültürel, Sosyal, Profesyonel ve de Akademik anlamda fırsatlar sınırsızdır!

AMERİKA EĞİTİM SİSTEMİ

Amerikan ilk ve ortaöğrenim kurumları genel olarak ilkokul (elementary), ortaokul (middle school/junior high schools) ve liselere (high school) ayrılırlar. Bu sistem anaokulundan (kindergarten) 12'nci sınıfa kadar anlamına gelen "K through 12" olarak bilinir. Çocuklar beş yaşına geldiklerinde anaokuluna altı yaşında ise ilkokula başlar ve 6'ncı sınıfa kadar ilkokula devam ederler. Ortaokul, altıncı sınıftan dokuza kadar sürer, bunu takip eden lise ise dokuz- on ikinci sınıfları kapsar. Lise son sınıfa kadar takip edilen yukarıdaki sıra standarttır ancak bunun kendi içinde bir çok modeli vardır. Ancak federal yasalar gereği 16 yaşına kadar mecburi eğitim söz konusudur.Amerika'da ilk ve orta öğrenim üç ana sistemde işler. Hiçbir ücret ödenmeyen devlet okulları, genellikle dini gruplar tarafından işletilen ve öğrenim harcı ödenen özel okullar; Devlet okullarına girmek belirli şartlara bağlıdır. İyi bir öğretmen olduğunu düşünenler üçüncü yolu tercih edebilir: kendi çocuklarını eğitim vermek. Bu seçenek 'home schooling' olarak adlandırılır. Orta öğrenim 12 yılda tamamlanır. Bu aşamaya kadar eğitimi tamamlamak için üç ayrı yol izlenebilir:

1. 8-4 formatı
2. 6-3-3 formatı
3. 6-6 formatı

8-4 formatı: Bu formatta sekiz yıl (Elementary or Primary School) ilk okul okunduktan sonra dört yıl lise (High school) okunur.

6-3-3 formatı: Bu yöntemle yalnız altı yıl ilk öğrenime (Primary School education) devam edilir. Lise iki aşamada tamamlanır. Junior High School'da üç yıl ve Senior High School'da üç yıl.

6-6 formatı:Bu yol da hemen hemen 6-3-3 formatı gibidir ancak altı yıllık ilk öğrenimden sonra lise altı yıllık Junior-Senior High School'da okunur. Bu eğitimin sonunda öğrenciler Lise diploması (High School Diploma) alır.
Liseler genellikle otonomdur. Bu okulların yönetimine dair hiçbir Federal kanun mevcut değildir ve bu okullarla ilgili kural ve yönetmelikler eyaletten eyalete değişir.

Bazı genel kurallar: Cinsiyeti ırk, din, öğrenme sorunları, fiziksel engeller, İngilizce konuşabilme yetisi, vatandaşlık yada göçmen statüsü göz önüne alınmaksızın ilk öğrenim (Primary education) herkes için zorunludur (ancak yaş sınırları değişir).
Müfredatlarda değişmeyen belirli konular:Matematik, dil becerileri, fen bilimleri, sosyal bilimler ve beden eğitimi. Bazı okullarda çocuklara bilgisayar da öğretilir.

Lise öğrencileri çok geniş bir müfredat takip eder. Bazı liselerde öğrenciler bölümlere (track) ayrılır. Kolej veya üniversiteye devam etmeyi düşünen öğrenciler, ilgili bölümlere devam ederek, kendilerini üniversiteye hazırlayacak dersler alırlar.Lise son sınıftayken, öğrenci seçeceği dala göre kolej başvurusunu yapar.
Amerika'da lise okumak sanıldığı kadar zor değildir aslında. Bir Türk öğrencisi için Amerika'da lise dendiğinde akla gelecek ilk avantajlar şunlardır: Amerika'da lise eğitimi öncelikle İngilizce'deki acemiliğinizi atmanıza yardımcı olacak, okurken, yazarken ve konuşurken dilinize fark edilebilir bir akıcılık kazandıracaktır.Ailenizden uzakta olacağınız için yaşıtlarınıza göre daha kısa sürede sorumluluk alma ve bağımsız hareket etme yetenekleri kazanacaksınız Amerikan kültürü ve yaşam tarzı hakkında birinci dereceden bilgi sahibi olacaksınız. Ezbere dayalı eğitim yerine düşüme gücünüzü geliştirecek bir müfredat ve arkadaşça yaklaşımlara sahip öğretmenler sayesinde iyi bir akademik kariyer edinmiş olacaksınız.

AMERİKA’DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Eyalet Koleji veya Üniversitesi: Bir eyalet okulu, eyalet veya yerel hükümet tarafından desteklenir ve yönetilir. 50 ABD eyaletinin her biri en az bir eyalet üniversitesi ve muhtemelen birkaç eyalet kolejine sahiptir. Bu nedenle bazı eyalet okullarının isimlerinde "State" sözcüğü geçer.

Özel Kolej veya Üniversite: Bu okullar, devlet tarafından değil, özel olarak işletilirler. Eğitim ücreti, genelde eyalet okullarında olduğundan daha yüksektir. Çoğunlukla özel ABD üniversiteleri ve kolejleri büyüklük olarak eyalet okullarına göre daha küçüktür. İki Yıllık Kolej İki yıllık bir kolej, lise mezunlarını kabül eder ve "Ön Lisans Diploması" verir. Bazı iki yıllık kolejler eyalet veya devlet desteklidir; diğerleri özeldir. Bazı ülkelerde öğrenciler, iyi bir işe girmek için bir lisans diplomasına ihtiyaç duyarlar. İki yıllık kolej veya kolejin birinci sınıfını bitirenler, genelde iki veya daha fazla yıl daha eğitim alarak lisans diploması alabilecekleri dört yıllık kolej veya üniversitelere geçerler.

Community Kolej"Community kolej": İki yıllık eyalet veya devlet kolejidir. Community kolejler, genelde bir kentin veya kasabanın yerel halkına hizmet ederler. Öğrencilerin çoğu, evden eğitim gören veya gün içi çalışıp akşam okula gelen öğrencilerdir. Kolejler, çoğu zaman uluslararası öğrencileri kabül eder. Bu okulların çoğu, ücretsiz birebir ders gibi uluslararası öğrencilere yönelik özel hizmetler sunar. Birçok okul, aynı zamanda ESL veya Yoğun İngilizce programlar da sunar. Bazıları, bir uluslararası öğrencinin ihtiyaç duyabileceği konaklama ve danışmanlık hizmetleri sağlayabilir. Tekrarlamak gerekirse, bir community kolej diplomasının memleketinize döndüğünüzde iyi bir işe girmenize yetip yetmeyeceğini önceden öğrenin. Tüm devletler olmasa bile çoğu devlet, community kolejlerden alınan diplomaları tanırlar.

Mesleki Okullar: Bir meslek okulu, öğrencileri sanat, müzik, mühendislik, işletme ve diğer meslek alanlarında eğitir. Bazıları üniversitelere bağlıyken bazıları da ayrı okullardır. Bazıları lisansüstü diploma da verir.

Teknoloji Enstitüsü: Bir "teknoloji enstitüsü" bilim ve teknoloji alanında en az dört yıllık eğitim sunan bir okuldur. Bazılarının lisansüstü programları varken diğerleri daha kısa programlar sunar.

Teknik Enstitü: Bir "teknik enstitü", öğrencileri medikal teknoloji veya endüstri mühendisliği gibi alanlarda eğitir. Derslerin sizi istediğiniz mesleğe yönelik hazırlamasına rağmen diplomanız bir kolej veya üniversite diplomasına eşdeğer olabilir veya olmayabilir. Eğer bir üniversite veya koleje transfer olmak istiyorsanız, bazı kolej ve üniversitelerin teknik enstitülerde alınan kredileri kabul etmediğini bilin. Eğer bir teknik enstitüyü düşünüyorsanız, devletinizin ve ABD kolej ve üniversitelerinin aldığınız diplomayı kabül edip etmeyeceğini önceden öğrenin.

Dini Kökenli Üniversiteler ve Kolejler: Birçok ABD üniversite ve koleji, dini gruplarca kurulmuştur. Ancak, okul ve dini organizasyon arasındaki ilişki çok esnek olabilir. Bazen bu okullar, sponsor olan dini grubun üyeleri olan öğrencileri almayı tercih ederler. Bu okulların neredeyse hepsi, tüm din ve inançlardan öğrencileri kabül ederler. Geleneksel olarak birçok dini kökenli okul, öğrencilerin İncil dersi almalarını ve kilise ibadetlerine katılmalarını şart koşar. Ama bu uygulamalar giderek azalmaktadır.

Amerikan üniversiteleri; modern kampüs olanakları, bilimsel araştırmalara verdiği destek ve yüksek eğitim kalitesi ile milyonlarca öğrencinin hayalini süslemektedir. Amerikan üniversitelerinde teoriden çok araştırma ve uygulamaya son derece önem verilmekte ve öğrencilerin bu konuda sürekli teşvik edilmekte olduğu bir eğitim sistemi benimsenmektedir. Bu sayede Amerikan üniversitelerinden mezun olan bir öğrenci sudan çıkmış balığa dönmemekte, yaratıcılık yeteneğini nasıl kullanacağını ve kendisini iş dünyasında nasıl etkin kılacağını üniversitede öğrenmiş olur. Amerikan üniversitelerinde okumak için Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunu kazanma şartı aranmamaktadır. Herhangi bir lise diplomasına sahip olmanız Amerikan üniversitelerinde okumanız için yeterlidir. YGS ve LYS sınavları sonucunda Türkiye'de, hayal etmediğiniz, istemediğiniz bir bölümü kazanmışsanız Amerika harika bir seçenek! Hangi mesleği yapmayı hayal ediyorsanız Amerikan üniversitelerinin ilgili bölümlerinde okuyabilirsiniz. Amerikan üniversitelerinde istediğiniz bölümde eğitime başlamak için sadece lise diploması yeterlidir. Üstelik lisede hangi bölümden mezun olduğunuza bakılmaksızın, Amerikan üniversitelerinde istediğiniz tüm bölümlere kayıt yaptırabilirsiniz. Türkiye’de sözel bir bölümden mezun bir öğrenci, Amerika’da tıp veya mühendislik bölümlerinde okuyabilir. Aynı şekilde meslek liseli veya imam hatip lisesi mezunu olmanız istediğiniz bölüme kayıt yaptırmanıza engel teşkil etmez. Amerika'da eğitimin toplam maliyeti, Türkiye'deki özel üniversitelerin eğitim maliyeti ile hemen hemen aynıdır. Türkiye’deki vakıf üniversitelerine ödeyeceğiniz ücretten daha fazla ödemeden Amerika’nın dünyaca ünlü üniversitelerinde istediğiniz bölümde eğitim alabilirsiniz. Amerika’da lisans veya yüksek lisans mezunu olan her yabancı ögrenciye, 1 yıl çalışma ve oturum izni verilir. Böylece dünyanın en güçlü ekonomisine sahip Amerika’da iş olanaklarını değerlendirme fırsatını yakalamış olursunuz. Referansınıza Amerika’daki iş deneyimini ekleyerek, iş yaşantınıza rakiplerinize göre bir adım önde başlayabilirsiniz. Amerikan üniversiteleri YÖK tarafından tanınmaktadır. Amerikan üniversitelerinden mezun olan bir öğrencinin sahip olduğu diploma Türkiye’de ve tüm dünyada geçerlidir.Türkiye’de kamu kuruluşlarında görev almak, meslek odalarına bağlı çalışmak veya askerliğinizi kısa dönem erbaş ya da yedek subay olarak yapmak istiyorsanız Amerikan üniversiteleri size tüm bu imkânları sunmaktadır.

AMERİKA ÜNİVERSİTELERİ

1 Harvard University
2 Princeton University
3 Yale University (CT)
4 University of Pennsylvania
5 Duke University (NC)
6 Stanford University (CA)
7 California Institute of Technology
8 Massachusetts Inst. of Technology
9 Columbia University (NY)
10 Dartmouth College (NH)
11 Washington University in St. Louis
12 Northwestern University (IL)
13 Cornell University (NY)
14 Johns Hopkins University (MD)
15 Brown University (RI)
16University of Chicago
17 Rice University (TX)
18 University of Notre Dame (IN)
19 Vanderbilt University (TN)
20 Emory University (GA)
21 University of California – Berkeley*
22 Carnegie Mellon University (PA)
23 Georgetown University (DC)
24 University of Virginia*
25 Univ. of California – Los Angeles*
26 University of Michigan – Ann Arbor*
27 Tufts University (MA)
28 U. of North Carolina – Chapel Hill*
29 Wake Forest University (NC)
30 Univ. of Southern California
31 College of William and Mary (VA)*
32 Lehigh University (PA)
33 Univ. of California – San Diego*
34 Brandeis University (MA)
35 University of Rochester (NY)
36 Univ. of Wisconsin – Madison*
37 Case Western Reserve Univ. (OH)
38 Georgia Institute of Technology*
39 New York University
40 Boston College
41 University of California – Irvine*
42 U. of Illinois – Urbana - Champaign*
43 Rensselaer Polytechnic Inst. (NY)
44 Tulane University (LA)
45 Univ. of California – Santa Barbara*
46 University of Washington*
47 Yeshiva University (NY)
48 Pennsylvania State U. – University Park*
49 University of California – Davis*
50 Syracuse University (NY)
51 University of Florida*
52 University of Texas – Austin*
53 George Washington University (DC)
54 Worcester Polytechnic Inst. (MA)
55 Pepperdine University (CA)
56 Univ. of Maryland – College Park*
57 University of Miami (FL)
58 University of Georgia*
59 University of Pittsburgh*
60 Boston University
61 Ohio State University – Columbus*
62 Purdue Univ. – West Lafayette (IN)*
63 Rutgers – New Brunswick (NJ)*
64 Texas A&M Univ. – College Station*
65 University of Iowa*
66 Miami University – Oxford (OH)*
67 University of Delaware*
68 Fordham University (NY)
69 Univ. of California – Santa Cruz*
70 University of Connecticut*
71 Brigham Young Univ. – Provo (UT)
72 Southern Methodist University (TX)
73 Stevens Institute of Technology (NJ)
74 Indiana University – Bloomington*
75 Michigan State University*
76 SUNY – Binghamton*
77 Univ. of Minnesota – Twin Cities*
78 Baylor University (TX)
79 Clemson University (SC)*
80 North Carolina State U. – Raleigh*
81 St. Louis University
82 University of Colorado – Boulder*
83 Virginia Tech*
84 Clark University (MA)
85 American University (DC)
86 Auburn University (AL)*
87 Iowa State University*
88 Marquette University (WI)
89 Univ. of California – Riverside*
90 University of Denver
91 Univ. of Missouri – Columbia*
92 University of Tennessee*
93 Howard University (DC)
94 SUNY College of Environmental Science and Forestry*
95 University of Tulsa (OK)
96 University of Vermont*
97 Illinois Institute of Technology
98 SUNY – Stony Brook*
99 Texas Christian University
100 University of Arizona*
101 University of Kansas*
102 Univ. of Nebraska – Lincoln*
103 University of New Hampshire*
104 University of Alabama*
105 University of Dayton (OH)
106 Univ. of Massachusetts – Amherst*
107 University of San Diego
108 University of the Pacific (CA)
109 Drexel University (PA)
110 Florida State University*
111 Ohio University*
112 University of Missouri – Rolla*
113 University of Oklahoma*
114 Univ. of South Carolina – Columbia*
115 Loyola University Chicago
116 Northeastern University (MA)
117 University at Buffalo – SUNY*
118 University of Oregon*
119 University of San Francisco
120 Catholic University of America (DC)
121 Colorado State University*
122 University of Kentucky*
123 University of Utah*
124 Washington State University*

AMERİKA’DA TURİZM

Hayaller ülkesi Amerika Sanatın, kültürün, teknolojinin, gece hayatının "anlatmakla olmaz yaşanır" denilebilecek bir ülke.

NEW YORK

Hollandalılar tarafindan 1613 senesinde New Amsterdam olarak kuruluşundan beri, Amerika'nin kuzey doğusunda ve Hudson nehrinin denize döküldüğü yerde bulunan New York şehri ziyaretçilerini büyülemektedir.

Günümüzün New York şehri dünyanın bütün şehirlerinin bir karışımı gibidir. Amerika'nin en kalabalık şehri olup nüfusu 8 Milyondur ve bunun yaklaşık yüzde 29'u zencidir. New York'a ulaşım üç ayrı havaalanından yapılmaktadır. Bunlar Kennedy (JFK), LaGuardia ve Newark Havaalanlarıdır.

Şehir 5 ayrı ilçeden (borough) oluşur. Bunlar Sırasıyla Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx ve Manhattan'dır. Pek çoğumuzun New York şehri diye bildiği ve gezdiği yer ise Manhattan Adası'dır. Yaklaşık tüm Amerikan şehirlerinde olduğu gibi şehir kuzeyden güneye ve doğudan batıya birbirini muntazaman kesen sokak ve caddelerle örtülüdür. Bu ada Hollandalılar tarafından Iroquois Kızılderililerinden bugünkü değeriyle 24 dolarlık boncuk karşılığı satın alınmıştır.

Times Square: Yedinci Cadde ve Broadway'in kesiştiği yere verilen isimdir ve Broadway show'larının oynandığı tiyatrolarıyla ve meydanı süsleyen neon ışıklar saçan dev reklam panolarıyla meşhurdur. Aynı zamanda New York'un merkezi sayılır.

Greenwich Village: New York Üniversitesi'nin de bulunduğu gençlerin çok rağbet ettiği, küçük ve ucuz lokanta ve barların bulunduğu bir semttir.

Soho: Village'in güneyinde artistlerin rağbet ettiği, sanat galerileri ve avant garde modacıların mekan tuttuğu, ana sokağı West Broadway olan semt.

Chinatown: Ucuz alışveriş peşinde olanların gitmeden edemediği, sokak işaretlerinin bile çince yazıldığı semt.

Rockefeller Center: Beşinci ve Altıncı caddeler arasında 21 birbirinden değişik ve güzel gökdelenden oluşan dünyanın en büyük özel iş merkezi.

Central Park: Şehrin göbeğinde Manhattan'ın ciğerleri ve New York'luların hiç bir şeye değişmeyecekleri parkı.

Ayrıca Hürriyet abidesine gitmek isteyenler adanın güneyinde bulunan Battery Park'tan kalkan vapurlara binebilirler.

WASHINGTON DC

Amerika'nın San Francisco ile Avrupa'yı andıran ender şehirlerinden biri ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin federal başkenti. 600.000 nüfusunun çoğu devlet dairelerinde çalışan insanlardan ve yabancı elçilik mensuplarından oluşmuştur.
Görmeniz gereken yerler arasında başta Beyaz Saray, Senato ve Arlington şehit mezarlığı, Washington, Jefferson ve Lincoln anıtları sayılabilir.
Washington şehrinde Smithsonian Institut'e bağlı dünyanın sayılı müzelerinden kabul edilen Air & Space ve National Gallery of Art, şehre gelen tüm ziyaretçilerin ilgi merkezidir ve girişleri ücretsizdir.

BOSTON

ABD'yi oluşturan 50 eyaletten biri olan Massachussetts'in başkenti olan Boston, daha çok bir öğrenci kenti görünümündedir. Kentte yaşayan 600.000 kişinin önemli bir kısmını bu şehirde bulunan Cambridge, Harvard ve benzerleri gibi üniversitelerin öğrencileri oluşturur.

Boston dünyanın en büyük limanlarından birine sahiptir. Bu limanın yıllık iş hacmi 8 milyar dolardır. Görülmesi gereken yerler arasında Freedom Trail, Faneuil Market, Boston Tea Party, Beacon Hill ve Boston Common sayılabilir.

MIAMI

Ondokuzuncu yüzyıla kadar tropikal bir koy olan Miami'nin gelişmesi, 1896 yılında demiryolunun gelişi ile başladı. Güney Amerika kıtasına yakınlığı dolayısıyla limancılık ve bankacılık sektörleri, bilhassa ikliminin her mevsim ılık veya sıcak olmasından dolayı da turizm sektörü şehrin başlıca gelir kaynaklarıdır.

Her yıl milyonlarca turist okyanusun ılık sularında yüzmek, kilometrelerce uzun plajlarında güneşlenmek, surf veya su kayağı yapmak veya yatlarıyla Miami'yi ikiye bölen Intracoastal Waterway üzerinde milyarderlerin evleri arasında dolaşmak için Florida eyaletinin bu şirin ve modern kentine akın ederler.

Yeniden canlandırılan South Beach'deki Art Deco mahallesi 1980'lerin başından beri şehire gelen turist sayısında önemli bir artış sağladı. Miami'ye giderseniz zenginlerin mahallesi Coral Gable ve Coconut Grove gibi semtleri görüp, Küba'dan kaçanların oluşturduğu Little Havana'da espressoyu andıran Küba kahvesini tadabilirsiniz. Ayrıca Miami'ye yarım saat mesafede Everglades bölgesinde Micossukee kızılderililerinin köylerinde misafir olup alligator güreşi seyredip, daha sonra bataklıklarda özel air boat'larla gezinti yapabilirsiniz.

ORLANDO

Florida eyaletinin ortasında Miami'ye 4 saat mesafede olan bu şehrin gelişmesi Disney şirketinin buraya yatırım yapmasıyla başladı. Gelirlerin tamamına yakın bölümü turizmden gelmektedir.
Öncelikle gezilmesi gereken parklar Magic Kingdom (Disneyland), Epcot Center, Universal ve MGM Film Studyoları ve SeaWorld'dür. Akşam eğlencesi için eski tren istasyonunun bir eğlence parkına dönüşmüş hali olan Church Street Station'da bulunan Rosie o'Grady's veya Lili Marlene gibi bar, restoran ve gece külüplerini öneririz.

NEW ORLEANS

Kumarbazlarıyla ünlü Mississippi nehri kıyısında Louisiana eyaletinin en önemli şehri olan New Orleans caz muziğinin doğduğu yer olarak bilinmektedir. French Quarter yani Fransız mahallesi olarak adlanıirılan bölgede Bourbon Street civarında her gece sabahlara kadar bir bardan diğerine gidip caz ve blues muziklerinin her ceşidini dinleyebilirsiniz. Ayrıca New Orleans'ta Amerika'nın çok yerinde bulamayacağınız kalitede ve ceşitte restoran bulabilirsiniz. Bunda kuşkusuz şehrin kurucularının İspanyollar ve Fransızlar olmasının rolü çok büyük. Şehirden yarım saatlik mesafede Acadien ve Cajun diye bilinen Kanada üzerinden buraya göç etmiş, hala Fransızca konuşan insanlarla kolaylıkla karsılaşabilirsiniz. Yine şehrin yaklaşık bir saatlik mesafesinde Baton Rouge yolu üzerinde Nottoway, Oak Alley, Houmas House gibi 19. yüzyıl plantasyonlarını gezebilirsiniz.

New Orleans'ta yapılması gereken şeyler arasında Mississippi nehri uzerinde halen çalışır halde olan Natchez veya Creole Queen yandan çarklı ve buharlı gemileriyle bir gezinti yapmak, daha sonra da faytonlarla French Quarter'da gezinti yapmak olacaktır. St. Louis katedrali ise pazar sabahları turistlerin akın ettiği yerler arasındadır.

LOS ANGELES

Batı Amerika'nın en büyük şehrinin Avrupai anlamda bir şehir merkezinin bulunmayışı ve şehrin irili ufaklı birbirinden farklı semtlerden oluşmuş olması sizleri ilk önce şaşırtacaktır. Fakat içinde yaşayanların çoğu icin Amerikan rüyası Los Angeles şehrinin ta kendisidir. Başta sinema ve televizyon olmak üzere show business'in merkezinin burası olması, Hollywood adının yarattığı mistik, uçsuz bucaksız Santa Monica, Venice Beach, Malibu gibi plajların güzelliği, Beverly Hills ve Bel Air gibi starların ve milyarderlerin evlerinin bulunduğu semtler, Rodeo Drive gibi bir alışveriş sokağı kentin dünya çapında bir metropol olmasını sağlamıştır.

Yukarıda adı geçen yerlerin haricinde Meksika mahallesi olan Olvera Street, eski ve yeni ünlü Hollywood starlarinin el ve ayak izlerini bulacağınız Grauman's Tiyatrosu ve Hollywood Boulevard, gece hayatının yoğunlaştığı Sunset Strip ve Glenwood, Oscar ödüllerinin dağıtıldığı Los Angeles opera binası, Hollywood Bowl gibi bir açık hava tiyatrosunu görebilirsiniz.

Ayrıca şehirde Universal Film Stüdyolarının orijinalini gezme imkanınız da var veya şehire 45 dakika ötede Anaheim bölgesinde yine Disneyland'in orijinalini de gezebilirsiniz.
Malibu'da ise petrol milyarderi ünlü Paul Getty'nin kendi koleksiyonlarından oluşan müzesini gezmeninizi öneririz.

SAN FRANCISCO

Kaliforniya eyaletinin diğer büyük şehri için Amerika'nın en güzel şehri demek haksızlık olmayacaktır. Şehir pek çok yönüyle Istanbul'u andırmaktadır; öncelikle şehir bir çok tepe üzerinde kurulu olup, San Francisco limanındaki Golden Gate köprüsü veya Bay Bridge gibi köprülerin varlığı ve verdikleri güzellik, San Francisco evlerinin neredeyse eski cumbalı ahşap İstanbul evleriyle benzer oluşları, San Francisco'yu gördükten sonra hafızalarınızdan silinmeyecektir.

San Francisco'yu yürüyerek gezmenizi bilhassa tavsiye ederiz. Geziniz süresince alışveriş semti Union Square, Golden Gate Park, Chinatown, balıkçı lokantalarıyla ünlü Fisherman's Wharf, Mission Dolores, Nob Hill, dünyanın en dik sokağı Lombard Street gibi yerleri gezebilirsiniz.

Ayrıca körfezin ortasında bulunan küçük adacık ise dünyanın en meşhur gangsterlerinden biri olan Al Capone gibi isimleri de geçmişte misafir etmiş olan Alcatraz hapisanesidir. Dilerseniz kısa bir vapur yolculuğundan sonra Alcatraz'i keşfedebilirsiniz.

Golden Gate köprüsünün öteki yakasında Sausalito'da güzel bir öğle yemeği yiyip sahilde enfes bir manzara karşısında yürüyüş yapabilirsiniz. Sausalito'ya 15 dakika mesafede ise dünyanın en geniş ve en büyük ağaçları olarak bilinen sequoia ağaçlarının en g¸zel örneklerinden oluşan Muirwoods ormanlarında dolaşıp temiz hava alabilirsiniz.

Biraz daha vakti olanlara San Francisco'nun 90 dakika güneyinde bulunan Carmel ve Monterey şehirlerine veya yine aynı mesafede Amerika'nın en kaliteli şaraplarının retildiği Napa ve Sonoma vadilerine birer günlük tur yapmalarını öneririz.

LAS VEGAS

Nevada Çölünün ortasında dünya kumarhanelerinin en büyüklerinin bulunduğu yer. Kuruluşu 1885 senesi, fakat esas büyümeye başlaması 1905 yılında demiryolunun gelişiyle. Şehir merkezinde ve ana cadde Strip üzerinde sağlı sollu yüzlerce casino/hotel günün 24 saatinde kumarbazların hizmetinde. Güneş batışıyla şehri saran neon ışıkları sabaha kadar süren kumarın habercisi, arzu edenlere her akşam dünyanın en güzel show'ları sizleri bekliyor.

Gündüz canı sıkılanlara özel uçaklarla Grand Canyon'a gezi imkanı.

AMERİKA LİMANLARI

Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Canaveral, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo

Amerika Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: tr.usembassy.gov