Suriye İran ve Irak Vatandaşları için Amerika Vizesi Başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Suriye İran ve Irak Vatandaşları için Amerika Vizesi Başvurusu Amerika Büyükelçiliği ve Amerika Konsolosluğuna yapılabilmektedir. Suriye, İran ve Irak vatandaşları Amerika Vizesi başvurularında Türkiye uzun süreli ikamet izinlerini kanıtlamak zorundadır. Amerika vize başvuru aşamasında başvuru sahiplerinin ayrıca seyahatleri sonrasında ülkeden ayrılacaklarını gösteren belgeler sunmaları gerekmektedir. 

Türkiye’den Amerika vize başvurusunda bulunan kişilerin güvenlik nedeniyle kendi ülkelerinden Türkiye’ye geldiklerini belirtmeleri gerekmektedir. Amerika Göçmen Olmayan Vize başvuru işlemleri sırasında Amerika sınırları içerisinde geçici süreliğine ikamet edilecek olduğunun ibraz edilmesi gerekmektedir. Amerika seyahatinin teminatı olarak ailevi, ekonomik, eğitim, mesleki duruma ilişkin evrakların sunulması oldukça önem arz etmektedir. 

Amerika vize başvurusunda bulunacak İran vatandaşlarının Farsça bilen personelin görev yaptığı Amerika Ankara Büyükelçiliği’ne başvuru yapmaları önem arz etmektedir. İran vatandaşları için Amerika vizesi başvurularının yolculuk tarihinden 3-4 ay önce yapılması tavsiye edilmektedir. Vize başvuru aşamasındaki konsolosluk mülakatına bağlı olarak daha fazla idari işlem gerekebilir veya ek evrak talep edilebilir. 

Suriye İran ve Irak Vatandaşları için Amerika Vizesi Başvurusu sürecinde yapılan mülakatlar Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru sahibi ile birebir yapılan mülakatlarda aile yakını veya çevirmen gibi üçüncü şahısların bulunmasına izin verilmemektedir. Bu nedenle vize başvuru aşamasında Türkçe ve İngilizce bilmeyen başvuru sahiplerinin Arapça bilen personelin bulunduğu konsolosluktan başvuru yapması oldukça önemlidir. 

Amerika vize başvuru aşamasında başvuru sahiplerinin evrakların tümünü noter tasdikli İngilizce tercümeleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Eksik evrak sunulması veya DS-160 başvuru formunda yer alan bilgiler ile çelişen beyanlarda bulunulması başvurunun ret ile sonuçlanmasına neden olabilmektedir. 

Suriye İran ve Irak Vatandaşları için Amerika Vizesi Başvurusu

Suriye İran ve İran Vatandaşları için Amerika Vizesi Başvuru Sürecinde Talep Edilen Evraklar 

Pasaport

Vize başvuru aşamasında ibraz edilecek pasaportun seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 ay daha geçerli olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin varsa Amerika vizesi bulunan eski pasaportlarını da ibraz etmesi oldukça önem arz etmektedir. 

Amerika DS-160 Başvuru Formu

Amerika vizesi başvuru aşamasında Amerika DS-160 Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Form içerisinde bulunan sorulara verilen yanıtlar ile ibraz edilen diğer gerekli evrakların birbirini desteklemesi oldukça önemlidir. Amerika vize başvuru formu Amerika Konsolosluğu resmi web sitesi üzerinden doldurulmaktadır. Formun bir kopyasının Amerika vize randevusu sırasında başvuru sahibinin yanında olması gerekmektedir. 

Biyometrik Fotoğraf

Vize başvuru aşamasında talep edilen 2 adet biyometrik fotoğrafın son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğrafın 5x5 cm ölçülerinde, en düşük 600x600 - en yüksek 1200x1200 piksel çözünürlüğünde olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin yüz hatlarının net bir şekilde gözükmesi oldukça önem arz etmektedir. Dini sebeplerden dolayı kullanılan başörtüsü haricinde şapka, bere vb. aksesuar ile çektirilen fotoğraflar kabul edilmemektedir. 

Dilekçe

Başvuru aşamasında ibraz edilmesi gereken dilekçenin Amerika Büyükelçiliği veya Amerika Konsolosluğuna hitaben yazılması gerekmektedir. Dilekçe içerisinde seyahat tarihleri, seyahat planı ve seyahat sponsoru bilgilerinin yer alması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Oturum İzin Belgesi

Amerika Vizesi başvurusunda bulunacak Suriye, İran ve Irak vatandaşlarının oturum izin belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Türkiye sınırları içerisinde ikamet edildiğini gösteren T.C. Oturum İzni belgesinin seyahat bitiş tarihinden sonra 6 ay daha geçerli olması gerekmektedir. Belgenin orijinal hali ve fotokopisi ile birlikte konsolosluğa sunulması zorunludur.

Mesleki Duruma İlişkin Belgeler

Vize başvuru sahiplerinin Türkiye’de çalıştıkları kurumdan alınmış izin belgesi ve diğer şirket evraklarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Mesleki duruma ilişkin evrakların noter tasdikli tercümeleri ile konsolosluğa sunulması zorunluluğu bulunmaktadır. Başvuru aşamasında sunulacak maaş bordrosunun 3 ayın bilgisini içermesi ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Şirket imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticari sicil gazetesi vb. belgelerin tercümeleri ile birlikte ibraz edilmesi şartı aranmaktadır. 

Banka Hesap Dökümü

Başvuru sahibinin son 3 aylık hesap hareketlerini göstermesi gerekmektedir. İçerisinde en az 5000 TL bakiyesi olan hesap dökümünün kaşeli ve imzalı olarak sunulması zorunluluğu bulunmaktadır.  Banka hesap dökümünün banka yetkilisi tarafından imzalanarak imza sirküleri ile ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Suriye İran ve Irak Vatandaşları için Amerika Vizesi Başvurusu Vize Ücreti

Başvuru aşamasında talep edilen vize ücreti Türk Ekonomi Bankası şubelerinden Amerika Konsolosluğu hesabına yatırılmaktadır. Vize ücretleri vize türüne ve seyahat niteliğine göre farklılık göstermekte ve dönemsel olarak güncellenmektedir. Vize ücretinin ödendiğini gösteren ücret dekontunun diğer gerekli evraklar arasına eklenmesi gerekmektedir. 

Seyahat Destekleyici Belgeler

Başvuru sahibinin sahip olması halinde eski pasaportları ibraz etmesi gerekmektedir. Askeri durumu, tecil veya muafiyeti gösteren belgenin orijinal ve İngilizce tercümesi evraklara eklenebilmektedir. Amerika seyahatinin konferans, seminer, sempozyum veya uluslararası toplantı nedeniyle yapılması halinde organizasyon sahibi kurum tarafından gönderilen davetiye mektubu sunulmalıdır. 

Suriye, İran ve Irak Vatandaşları için Amerika Vizesi Başvurusu Önemli Not

Amerika vize başvuru sürecinde Amerika Konsolosluğu ve Amerika Büyükelçiliği karar mercidir. Vize başvuru aşamasında idari destek veren vize başvuru merkezlerinin değerlendirme aşamasında hiçbir inisiyatif ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Amerika Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: tr.usembassy.gov